LHKPN

Dalam Rangka harus mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Salah satunya adalah dengan memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Daftar pejabat BPTP Bali terkait LHKPN/LHKASN periode tahun 2017

Nama Pejabat  Jabatan  LHKPN 
     

1. Dr.drh.I Made Yasa, MP 

Kepala Balai  PPID BPTP BALI 

2. Pekik Anggoro, SP 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

PPID BPTP BALI 
3. I Nyoman Adijaya, SP. MP.

Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian 

PPID BPTP BALI 
4. Made Sukadana, SP. MP  Pejabat Pembuat Komitmen PPID BPTP BALI 
5. I Putu Adi Purwanta, SE. Bendahara Pengeluaran   PPID BPTP BALI 
6. I Gusti Ayu Ngurah Astari Bendahara Penerimaan  PPID BPTP BALI 
7. drh. I Nyoman Sugama Pejabat Pengadaan  PPID BPTP BALI